ΚΑΡΤΕΡ SKODA 105, 120, 120-LS 441.0.1015-215.6 / 1015-205.6 Κάρτερ